سلام

فرمول محاسبه این سوال توی ماشین حساب به چه نحوی هستش ؟

این عدد X چند درصد از X است؟

محسابه درصد


برای جلوگیری از اشتباه، من اول سوال شما را به این شکل تغییر میدم:
عدد x چند درصد از عدد y است ؟

بدیهی است که همواره باید x از y کوچکتر باشد. برای محاسبه مقدار درصد، عدد کوچکتر (x) را بر عدد بزرگتر (y) تقسیم کرده و دکمه درصد را بزنید.
مثال:
عدد 5 چند درصد از عدد 20 است:
5/20%
که برابر 25 درصد است.

در صورتی که متوجه نشدید در بخش نظرات بپرسید تا در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.