سامانه صدای مشاور تحصیلی تمامی سوالات شما را در زمینه پذیرش بدون کنکور پاسخگو می باشد : 

1- اطلاع رسانی از زمان و نحوه پذیرش بدون کنکور در مقاطع مختلف دانشگاهی


2- شرایط پذیرش بدون کنکور


3- ارائه مشاوره به متقاضیان پذیرش بدون کنکور


4- معرفی فرصت های تحصیلی و مطالعاتی در دانشگا های داخل و خارج از کشور


5- معرفی بورسیه های تحصیلی در دانشگا های داخل و خارج از کشور