منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی95-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی 95 - 96


کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی


برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی


زبان عمومی:


- کتاب های  ( عمومی و تخصصی)


1ـ جزوه تخصصی واژگان 


2ـ Grammar Digest


3ـ دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها (دکتر بهروز عزبدفتری)


4ـ بخش Reading comprehension کتاب‌های GRE

زبان تخصصی:


1- کتاب های  ( عمومی و تخصصی)


2ـ Theories of translationدکتر علی میر عمادی


3ـ Translation Studies جرمی ماندی


4ـ A teatbook of translation پیتر نیومارک


5ـ مجموعه مقالات ترجمه‌شناسی دکتر فرح‌زاد


6ـ Meaning-based translation (لارسون)


7ـ اصول و روش ترجمه دکتر ملانظر


8ـ The study of language جورج یول


9ـ An introduction to language فرامکین


10ـ Introductory linguistics هادسون


11ـ بررسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها دکتر ضیاء حسینی


12ـ Contrastive Analysis & Error Analysis دکتر کشاورز


13ـ principles of language learning and teaching داگلاس براون (فصل 9)


14ـ واژه‌شناسی دکتر تجویدی


15ـ مبانی صرف دکتر شقاقی


16ـ ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز دکتر کلباسی


17ـ ترجمه متون (بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) و بررسی ترجمه متون ادبی و اسلامی (2)) دکتر سالار منافی