چگونگی تاثیر سهمیه ­های ایثارگران و رزمندگان در کنکور سراسری و آزاد 95

سهمیه ­های ایثارگران و رزمندگان
با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می­گیرد.
-ایثارگران:همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی 25 درصد به بالا، جزو سهمیة ایثارگران محسوب می­شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه ایثارگران هستند. ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان 20 درصد از ظرفیت هر کدرشته محل است و حدنصاب نمره این داوطلبان 80 درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته­ های تحت پوشش وزارت بهداشت(رشته ­هایی که در دانشگاه­های علوم پزشکی ارائه می­شوند) و 70درصد نمره  گزینش آزاد برای سایر رشته‌هاست.