امریه سربازی در وزارت نیرو 96- 95
مشمولین وظیفه متقاضی طرح امریه سربازی در وزارت نیرو که دارای شرایط بند 7 دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه می باشند می بایست ابتدا به یکی از شرکتهای تابعه: آب منطقه ای، برق منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی خارج از استان تهران جهت مدرک تحصیلی مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه درخواست اعلام نیاز نمایند.

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید در بخش نظرات بپرسید.